search
Sök
menu
Meny

Fjärrvärmeproduktion

Fjärrvärmen produceras av Jönköping Energi AB i kraftvärmeverken Torsvik och Munksjö samt ett antal mindre anläggningar på olika platser i kommunen. I ett kraftvärmeverk produceras både värme och el. Arbetet med att minska användningen av olja ytterligare fortgår genom att styra produktionen dagligen genom att prioritera anläggningar på rätt sätt samt genom att långsiktigt se över behovet av topp- och reservanläggningar.

Tillförd energi för produktion av fjärrvärme (Jkpg-Huskv), ånga (Munksjö) samt el. (MWh)

Mätområde Datum Värde (MWh)

0

Totalt

1985

490130

1

Totalt

1986

573847

2

Totalt

1987

642182

3

Totalt

1988

565409

4

Totalt

1989

506284

5

Totalt

1990

467257

6

Totalt

1991

509862

7

Totalt

1992

517925

8

Totalt

1993

571496

9

Totalt

1994

595029

10

Totalt

1995

635579

11

Totalt

1996

708459

12

Totalt

1997

669917

13

Totalt

1998

683543

14

Totalt

1999

639733

15

Totalt

2000

600311

16

Totalt

2001

685120

17

Totalt

2002

691602

18

Totalt

2003

750812

19

Totalt

2004

748717

20

Totalt

2005

756705

21

Totalt

2006

868939

22

Totalt

2007

934269

23

Totalt

2008

909817

24

Totalt

2009

969113

25

Totalt

2010

1132180

26

Totalt

2011

987615

27

Totalt

2013

1000770

28

Totalt

2014

967355

29

Totalt

2015

999412

30

Totalt

2016

1016900

31

Totalt

2017

1023420

32

Totalt

2018

1123960

33

Avfall

1985

0

34

Avfall

1986

0

35

Avfall

1987

0

36

Avfall

1988

0

37

Avfall

1989

0

38

Avfall

1990

0

39

Avfall

1991

0

40

Avfall

1992

0

41

Avfall

1993

0

42

Avfall

1994

0

43

Avfall

1995

0

44

Avfall

1996

0

45

Avfall

1997

0

46

Avfall

1998

0

47

Avfall

1999

0

48

Avfall

2000

0

49

Avfall

2001

0

50

Avfall

2002

0

51

Avfall

2003

0

52

Avfall

2004

0

53

Avfall

2005

0

54

Avfall

2006

214488

55

Avfall

2007

535793

56

Avfall

2008

501654

57

Avfall

2009

486625

58

Avfall

2010

510978

59

Avfall

2011

527845

60

Avfall

2013

521707

61

Avfall

2014

549907

62

Avfall

2015

518785

63

Avfall

2016

422109

64

Avfall

2017

529316

65

Avfall

2018

534573

66

Bioolja

1985

0

67

Bioolja

1986

0

68

Bioolja

1987

0

69

Bioolja

1988

0

70

Bioolja

1989

0

71

Bioolja

1990

0

72

Bioolja

1991

0

73

Bioolja

1992

0

74

Bioolja

1993

0

75

Bioolja

1994

0

76

Bioolja

1995

0

77

Bioolja

1996

0

78

Bioolja

1997

0

79

Bioolja

1998

0

80

Bioolja

1999

0

81

Bioolja

2000

0

82

Bioolja

2001

0

83

Bioolja

2002

0

84

Bioolja

2003

0

85

Bioolja

2004

614

86

Bioolja

2005

4051

87

Bioolja

2006

6947

88

Bioolja

2007

0

89

Bioolja

2008

357

90

Bioolja

2009

1609

91

Bioolja

2010

14047

92

Bioolja

2011

10594

93

Bioolja

2013

19508

94

Bioolja

2014

11425

95

Bioolja

2015

0

96

Bioolja

2016

0

97

Bioolja

2017

0

98

Bioolja

2018

0

99

Deponigas

1985

0

100

Deponigas

1986

0

101

Deponigas

1987

0

102

Deponigas

1988

0

103

Deponigas

1989

0

104

Deponigas

1990

0

105

Deponigas

1991

0

106

Deponigas

1992

0

107

Deponigas

1993

0

108

Deponigas

1994

15795

109

Deponigas

1995

15924

110

Deponigas

1996

17330

111

Deponigas

1997

16431

112

Deponigas

1998

15176

113

Deponigas

1999

9779

114

Deponigas

2000

8313

115

Deponigas

2001

9551

116

Deponigas

2002

9742

117

Deponigas

2003

10133

118

Deponigas

2004

13608

119

Deponigas

2005

8917

120

Deponigas

2006

14487

121

Deponigas

2007

5984

122

Deponigas

2008

11719

123

Deponigas

2009

9361

124

Deponigas

2010

8811

125

Deponigas

2011

4841

126

Deponigas

2013

995

127

Deponigas

2014

0

128

Deponigas

2015

0

129

Deponigas

2016

0

130

Deponigas

2017

0

131

Deponigas

2018

0

132

El (värmepump)

1985

0

133

El (värmepump)

1986

0

134

El (värmepump)

1987

0

135

El (värmepump)

1988

12761

136

El (värmepump)

1989

32398

137

El (värmepump)

1990

29257

138

El (värmepump)

1991

45660

139

El (värmepump)

1992

45646

140

El (värmepump)

1993

48759

141

El (värmepump)

1994

49100

142

El (värmepump)

1995

43697

143

El (värmepump)

1996

46202

144

El (värmepump)

1997

39812

145

El (värmepump)

1998

35732

146

El (värmepump)

1999

50480

147

El (värmepump)

2000

54477

148

El (värmepump)

2001

53919

149

El (värmepump)

2002

52948

150

El (värmepump)

2003

47406

151

El (värmepump)

2004

56275

152

El (värmepump)

2005

56940

153

El (värmepump)

2006

36796

154

El (värmepump)

2007

25975

155

El (värmepump)

2008

30854

156

El (värmepump)

2009

28661

157

El (värmepump)

2010

30024

158

El (värmepump)

2011

29733

159

El (värmepump)

2013

25099

160

El (värmepump)

2014

24458

161

El (värmepump)

2015

7461

162

El (värmepump)

2016

10814

163

El (värmepump)

2017

3400

164

El (värmepump)

2018

4124

165

El Övrigt

1985

9000

166

El Övrigt

1986

11000

167

El Övrigt

1987

12000

168

El Övrigt

1988

11000

169

El Övrigt

1989

10000

170

El Övrigt

1990

9000

171

El Övrigt

1991

10000

172

El Övrigt

1992

10000

173

El Övrigt

1993

11000

174

El Övrigt

1994

12622

175

El Övrigt

1995

13398

176

El Övrigt

1996

14254

177

El Övrigt

1997

13899

178

El Övrigt

1998

15294

179

El Övrigt

1999

12802

180

El Övrigt

2000

11667

181

El Övrigt

2001

13231

182

El Övrigt

2002

12245

183

El Övrigt

2003

14063

184

El Övrigt

2004

12909

185

El Övrigt

2005

12486

186

El Övrigt

2006

20240

187

El Övrigt

2007

27993

188

El Övrigt

2008

27068

189

El Övrigt

2009

27463

190

El Övrigt

2010

30885

191

El Övrigt

2011

27040

192

El Övrigt

2013

30331

193

El Övrigt

2014

29871

194

El Övrigt

2015

41479

195

El Övrigt

2016

42627

196

El Övrigt

2017

43971

197

El Övrigt

2018

45022

198

Elpanna

1985

26764

199

Elpanna

1986

22298

200

Elpanna

1987

33934

201

Elpanna

1988

69711

202

Elpanna

1989

73500

203

Elpanna

1990

111407

204

Elpanna

1991

66088

205

Elpanna

1992

41799

206

Elpanna

1993

15608

207

Elpanna

1994

4509

208

Elpanna

1995

14609

209

Elpanna

1996

11220

210

Elpanna

1997

12231

211

Elpanna

1998

3791

212

Elpanna

1999

1744

213

Elpanna

2000

18061

214

Elpanna

2001

13679

215

Elpanna

2002

35

216

Elpanna

2003

42

217

Elpanna

2004

0

218

Elpanna

2005

2894

219

Elpanna

2006

5226

220

Elpanna

2007

0

221

Elpanna

2008

0

222

Elpanna

2009

6

223

Elpanna

2010

0

224

Elpanna

2011

0

225

Elpanna

2013

0

226

Elpanna

2014

0

227

Elpanna

2015

0

228

Elpanna

2016

0

229

Elpanna

2017

0

230

Elpanna

2018

0

231

Kol

1985

291940

232

Kol

1986

361104

233

Kol

1987

417558

234

Kol

1988

357984

235

Kol

1989

228121

236

Kol

1990

0

237

Kol

1991

0

238

Kol

1992

5972

239

Kol

1993

0

240

Kol

1994

0

241

Kol

1995

0

242

Kol

1996

0

243

Kol

1997

0

244

Kol

1998

0

245

Kol

1999

0

246

Kol

2000

0

247

Kol

2001

0

248

Kol

2002

0

249

Kol

2003

0

250

Kol

2004

0

251

Kol

2005

0

252

Kol

2006

0

253

Kol

2007

0

254

Kol

2008

0

255

Kol

2009

0

256

Kol

2010

0

257

Kol

2011

0

258

Kol

2013

0

259

Kol

2014

0

260

Kol

2015

0

261

Kol

2016

0

262

Kol

2017

0

263

Kol

2018

0

264

Olja

1985

162426

265

Olja

1986

179445

266

Olja

1987

178691

267

Olja

1988

83359

268

Olja

1989

86183

269

Olja

1990

132941

270

Olja

1991

130301

271

Olja

1992

125437

272

Olja

1993

164730

273

Olja

1994

150597

274

Olja

1995

115023

275

Olja

1996

176774

276

Olja

1997

141187

277

Olja

1998

160852

278

Olja

1999

149326

279

Olja

2000

76267

280

Olja

2001

150183

281

Olja

2002

191259

282

Olja

2003

195244

283

Olja

2004

172688

284

Olja

2005

166437

285

Olja

2006

200220

286

Olja

2007

45693

287

Olja

2008

60135

288

Olja

2009

85823

289

Olja

2010

182838

290

Olja

2011

77047

291

Olja

2013

94621

292

Olja

2014

60040

293

Olja

2015

40235

294

Olja

2016

16278

295

Olja

2017

13320

296

Olja

2018

11182

297

Spillvärme (värmepump)

1985

0

298

Spillvärme (värmepump)

1986

0

299

Spillvärme (värmepump)

1987

0

300

Spillvärme (värmepump)

1988

30594

301

Spillvärme (värmepump)

1989

75533

302

Spillvärme (värmepump)

1990

65352

303

Spillvärme (värmepump)

1991

99772

304

Spillvärme (värmepump)

1992

94917

305

Spillvärme (värmepump)

1993

108245

306

Spillvärme (värmepump)

1994

107100

307

Spillvärme (värmepump)

1995

96652

308

Spillvärme (värmepump)

1996

102983

309

Spillvärme (värmepump)

1997

85144

310

Spillvärme (värmepump)

1998

81962

311

Spillvärme (värmepump)

1999

105412

312

Spillvärme (värmepump)

2000

124423

313

Spillvärme (värmepump)

2001

118877

314

Spillvärme (värmepump)

2002

115386

315

Spillvärme (värmepump)

2003

103955

316

Spillvärme (värmepump)

2004

124960

317

Spillvärme (värmepump)

2005

122170

318

Spillvärme (värmepump)

2006

78746

319

Spillvärme (värmepump)

2007

51672

320

Spillvärme (värmepump)

2008

54642

321

Spillvärme (värmepump)

2009

52914

322

Spillvärme (värmepump)

2010

62797

323

Spillvärme (värmepump)

2011

63295

324

Spillvärme (värmepump)

2013

53450

325

Spillvärme (värmepump)

2014

53918

326

Spillvärme (värmepump)

2015

15732

327

Spillvärme (värmepump)

2016

21015

328

Spillvärme (värmepump)

2017

5934

329

Spillvärme (värmepump)

2018

8458

330

Torv

1985

0

331

Torv

1986

0

332

Torv

1987

0

333

Torv

1988

0

334

Torv

1989

0

335

Torv

1990

68728

336

Torv

1991

123322

337

Torv

1992

152897

338

Torv

1993

16131

339

Torv

1994

0

340

Torv

1995

0

341

Torv

1996

0

342

Torv

1997

0

343

Torv

1998

0

344

Torv

1999

0

345

Torv

2000

0

346

Torv

2001

0

347

Torv

2002

0

348

Torv

2003

0

349

Torv

2004

0

350

Torv

2005

0

351

Torv

2006

0

352

Torv

2007

0

353

Torv

2008

0

354

Torv

2009

0

355

Torv

2010

0

356

Torv

2011

0

357

Torv

2013

0

358

Torv

2014

0

359

Torv

2015

0

360

Torv

2016

0

361

Torv

2017

0

362

Torv

2018

9176

363

Trä

1985

0

364

Trä

1986

0

365

Trä

1987

0

366

Trä

1988

0

367

Trä

1989

549

368

Trä

1990

50572

369

Trä

1991

34719

370

Trä

1992

41258

371

Trä

1993

207024

372

Trä

1994

255306

373

Trä

1995

336276

374

Trä

1996

339696

375

Trä

1997

361213

376

Trä

1998

370706

377

Trä

1999

310190

378

Trä

2000

307103

379

Trä

2001

325680

380

Trä

2002

309987

381

Trä

2003

379969

382

Trä

2004

367662

383

Trä

2005

382811

384

Trä

2006

291789

385

Trä

2007

241159

386

Trä

2008

223388

387

Trä

2009

276652

388

Trä

2010

291803

389

Trä

2011

247220

390

Trä

2013

285391

391

Trä

2014

237736

392

Trä

2015

417199

393

Trä

2016

546685

394

Trä

2017

471454

395

Trä

2018

556442

Datakälla: Statistik från Jönköping Energi, total tillförd energi.

Kommentar

Bränslemixen i befintliga produktionsanläggningar ett enskilt år styrs primärt av vädret och anläggningarnas tillgänglighet. Under 2016 hade vi avbrott på avfallspannan och produktionen med avfall ersattes med biobränsle och värmepumpar. Under 2018 har vi haft god tillgänglighet på anläggningarna. Våren var kall och det rådde brist på biobränslen på marknaden, därför har vi även lite torv i mixen 2018.

Indikator NM.1.10
Senast ändrad: 2019-09-03
Kontakt: