search
Sök
menu
Meny

Fjärrvärmeproduktion

Fjärrvärmen produceras av Jönköping Energi AB i kraftvärmeverken Torsvik och Munksjö samt ett antal mindre anläggningar på olika platser i kommunen. I ett kraftvärmeverk produceras både värme och el. Arbetet med att minska användningen av olja ytterligare fortgår genom att styra produktionen dagligen genom att prioritera anläggningar på rätt sätt samt genom att långsiktigt se över behovet av topp- och reservanläggningar.

Tillförd energi för produktion av fjärrvärme (Jkpg-Huskv), ånga (Munksjö) samt el. (MWh)

Mätområde Datum Värde (MWh)

0

Totalt

1985

490130

1

Totalt

1986

573847

2

Totalt

1987

642182

3

Totalt

1988

565409

4

Totalt

1989

506284

5

Totalt

1990

467257

6

Totalt

1991

509862

7

Totalt

1992

517925

8

Totalt

1993

571496

9

Totalt

1994

595029

10

Totalt

1995

635579

11

Totalt

1996

708459

12

Totalt

1997

669917

13

Totalt

1998

683543

14

Totalt

1999

639733

15

Totalt

2000

600311

16

Totalt

2001

685120

17

Totalt

2002

691602

18

Totalt

2003

750812

19

Totalt

2004

748717

20

Totalt

2005

756705

21

Totalt

2006

868939

22

Totalt

2007

934269

23

Totalt

2008

909817

24

Totalt

2009

969113

25

Totalt

2010

1132180

26

Totalt

2011

987615

27

Totalt

2013

1000770

28

Totalt

2014

967355

29

Totalt

2015

999412

30

Totalt

2016

1016900

31

Totalt

2017

1023420

32

Totalt

2018

1123960

33

Totalt

2019

1064030

34

Avfall

1985

0

35

Avfall

1986

0

36

Avfall

1987

0

37

Avfall

1988

0

38

Avfall

1989

0

39

Avfall

1990

0

40

Avfall

1991

0

41

Avfall

1992

0

42

Avfall

1993

0

43

Avfall

1994

0

44

Avfall

1995

0

45

Avfall

1996

0

46

Avfall

1997

0

47

Avfall

1998

0

48

Avfall

1999

0

49

Avfall

2000

0

50

Avfall

2001

0

51

Avfall

2002

0

52

Avfall

2003

0

53

Avfall

2004

0

54

Avfall

2005

0

55

Avfall

2006

214488

56

Avfall

2007

535793

57

Avfall

2008

501654

58

Avfall

2009

486625

59

Avfall

2010

510978

60

Avfall

2011

527845

61

Avfall

2013

521707

62

Avfall

2014

549907

63

Avfall

2015

518785

64

Avfall

2016

422109

65

Avfall

2017

529316

66

Avfall

2018

534573

67

Avfall

2019

549004

68

Bioolja

1985

0

69

Bioolja

1986

0

70

Bioolja

1987

0

71

Bioolja

1988

0

72

Bioolja

1989

0

73

Bioolja

1990

0

74

Bioolja

1991

0

75

Bioolja

1992

0

76

Bioolja

1993

0

77

Bioolja

1994

0

78

Bioolja

1995

0

79

Bioolja

1996

0

80

Bioolja

1997

0

81

Bioolja

1998

0

82

Bioolja

1999

0

83

Bioolja

2000

0

84

Bioolja

2001

0

85

Bioolja

2002

0

86

Bioolja

2003

0

87

Bioolja

2004

614

88

Bioolja

2005

4051

89

Bioolja

2006

6947

90

Bioolja

2007

0

91

Bioolja

2008

357

92

Bioolja

2009

1609

93

Bioolja

2010

14047

94

Bioolja

2011

10594

95

Bioolja

2013

19508

96

Bioolja

2014

11425

97

Bioolja

2015

0

98

Bioolja

2016

0

99

Bioolja

2017

0

100

Bioolja

2018

0

101

Bioolja

2019

0

102

Deponigas

1985

0

103

Deponigas

1986

0

104

Deponigas

1987

0

105

Deponigas

1988

0

106

Deponigas

1989

0

107

Deponigas

1990

0

108

Deponigas

1991

0

109

Deponigas

1992

0

110

Deponigas

1993

0

111

Deponigas

1994

15795

112

Deponigas

1995

15924

113

Deponigas

1996

17330

114

Deponigas

1997

16431

115

Deponigas

1998

15176

116

Deponigas

1999

9779

117

Deponigas

2000

8313

118

Deponigas

2001

9551

119

Deponigas

2002

9742

120

Deponigas

2003

10133

121

Deponigas

2004

13608

122

Deponigas

2005

8917

123

Deponigas

2006

14487

124

Deponigas

2007

5984

125

Deponigas

2008

11719

126

Deponigas

2009

9361

127

Deponigas

2010

8811

128

Deponigas

2011

4841

129

Deponigas

2013

995

130

Deponigas

2014

0

131

Deponigas

2015

0

132

Deponigas

2016

0

133

Deponigas

2017

0

134

Deponigas

2018

0

135

Deponigas

2019

0

136

El (värmepump)

1985

0

137

El (värmepump)

1986

0

138

El (värmepump)

1987

0

139

El (värmepump)

1988

12761

140

El (värmepump)

1989

32398

141

El (värmepump)

1990

29257

142

El (värmepump)

1991

45660

143

El (värmepump)

1992

45646

144

El (värmepump)

1993

48759

145

El (värmepump)

1994

49100

146

El (värmepump)

1995

43697

147

El (värmepump)

1996

46202

148

El (värmepump)

1997

39812

149

El (värmepump)

1998

35732

150

El (värmepump)

1999

50480

151

El (värmepump)

2000

54477

152

El (värmepump)

2001

53919

153

El (värmepump)

2002

52948

154

El (värmepump)

2003

47406

155

El (värmepump)

2004

56275

156

El (värmepump)

2005

56940

157

El (värmepump)

2006

36796

158

El (värmepump)

2007

25975

159

El (värmepump)

2008

30854

160

El (värmepump)

2009

28661

161

El (värmepump)

2010

30024

162

El (värmepump)

2011

29733

163

El (värmepump)

2013

25099

164

El (värmepump)

2014

24458

165

El (värmepump)

2015

7461

166

El (värmepump)

2016

10814

167

El (värmepump)

2017

3400

168

El (värmepump)

2018

4124

169

El (värmepump)

2019

5023

170

El Övrigt

1985

9000

171

El Övrigt

1986

11000

172

El Övrigt

1987

12000

173

El Övrigt

1988

11000

174

El Övrigt

1989

10000

175

El Övrigt

1990

9000

176

El Övrigt

1991

10000

177

El Övrigt

1992

10000

178

El Övrigt

1993

11000

179

El Övrigt

1994

12622

180

El Övrigt

1995

13398

181

El Övrigt

1996

14254

182

El Övrigt

1997

13899

183

El Övrigt

1998

15294

184

El Övrigt

1999

12802

185

El Övrigt

2000

11667

186

El Övrigt

2001

13231

187

El Övrigt

2002

12245

188

El Övrigt

2003

14063

189

El Övrigt

2004

12909

190

El Övrigt

2005

12486

191

El Övrigt

2006

20240

192

El Övrigt

2007

27993

193

El Övrigt

2008

27068

194

El Övrigt

2009

27463

195

El Övrigt

2010

30885

196

El Övrigt

2011

27040

197

El Övrigt

2013

30331

198

El Övrigt

2014

29871

199

El Övrigt

2015

41479

200

El Övrigt

2016

42627

201

El Övrigt

2017

43971

202

El Övrigt

2018

45022

203

El Övrigt

2019

42212

204

Elpanna

1985

26764

205

Elpanna

1986

22298

206

Elpanna

1987

33934

207

Elpanna

1988

69711

208

Elpanna

1989

73500

209

Elpanna

1990

111407

210

Elpanna

1991

66088

211

Elpanna

1992

41799

212

Elpanna

1993

15608

213

Elpanna

1994

4509

214

Elpanna

1995

14609

215

Elpanna

1996

11220

216

Elpanna

1997

12231

217

Elpanna

1998

3791

218

Elpanna

1999

1744

219

Elpanna

2000

18061

220

Elpanna

2001

13679

221

Elpanna

2002

35

222

Elpanna

2003

42

223

Elpanna

2004

0

224

Elpanna

2005

2894

225

Elpanna

2006

5226

226

Elpanna

2007

0

227

Elpanna

2008

0

228

Elpanna

2009

6

229

Elpanna

2010

0

230

Elpanna

2011

0

231

Elpanna

2013

0

232

Elpanna

2014

0

233

Elpanna

2015

0

234

Elpanna

2016

0

235

Elpanna

2017

0

236

Elpanna

2018

0

237

Elpanna

2019

0

238

Kol

1985

291940

239

Kol

1986

361104

240

Kol

1987

417558

241

Kol

1988

357984

242

Kol

1989

228121

243

Kol

1990

0

244

Kol

1991

0

245

Kol

1992

5972

246

Kol

1993

0

247

Kol

1994

0

248

Kol

1995

0

249

Kol

1996

0

250

Kol

1997

0

251

Kol

1998

0

252

Kol

1999

0

253

Kol

2000

0

254

Kol

2001

0

255

Kol

2002

0

256

Kol

2003

0

257

Kol

2004

0

258

Kol

2005

0

259

Kol

2006

0

260

Kol

2007

0

261

Kol

2008

0

262

Kol

2009

0

263

Kol

2010

0

264

Kol

2011

0

265

Kol

2013

0

266

Kol

2014

0

267

Kol

2015

0

268

Kol

2016

0

269

Kol

2017

0

270

Kol

2018

0

271

Kol

2019

0

272

Olja

1985

162426

273

Olja

1986

179445

274

Olja

1987

178691

275

Olja

1988

83359

276

Olja

1989

86183

277

Olja

1990

132941

278

Olja

1991

130301

279

Olja

1992

125437

280

Olja

1993

164730

281

Olja

1994

150597

282

Olja

1995

115023

283

Olja

1996

176774

284

Olja

1997

141187

285

Olja

1998

160852

286

Olja

1999

149326

287

Olja

2000

76267

288

Olja

2001

150183

289

Olja

2002

191259

290

Olja

2003

195244

291

Olja

2004

172688

292

Olja

2005

166437

293

Olja

2006

200220

294

Olja

2007

45693

295

Olja

2008

60135

296

Olja

2009

85823

297

Olja

2010

182838

298

Olja

2011

77047

299

Olja

2013

94621

300

Olja

2014

60040

301

Olja

2015

40235

302

Olja

2016

16278

303

Olja

2017

13320

304

Olja

2018

11182

305

Olja

2019

10981

306

Spillvärme (värmepump)

1985

0

307

Spillvärme (värmepump)

1986

0

308

Spillvärme (värmepump)

1987

0

309

Spillvärme (värmepump)

1988

30594

310

Spillvärme (värmepump)

1989

75533

311

Spillvärme (värmepump)

1990

65352

312

Spillvärme (värmepump)

1991

99772

313

Spillvärme (värmepump)

1992

94917

314

Spillvärme (värmepump)

1993

108245

315

Spillvärme (värmepump)

1994

107100

316

Spillvärme (värmepump)

1995

96652

317

Spillvärme (värmepump)

1996

102983

318

Spillvärme (värmepump)

1997

85144

319

Spillvärme (värmepump)

1998

81962

320

Spillvärme (värmepump)

1999

105412

321

Spillvärme (värmepump)

2000

124423

322

Spillvärme (värmepump)

2001

118877

323

Spillvärme (värmepump)

2002

115386

324

Spillvärme (värmepump)

2003

103955

325

Spillvärme (värmepump)

2004

124960

326

Spillvärme (värmepump)

2005

122170

327

Spillvärme (värmepump)

2006

78746

328

Spillvärme (värmepump)

2007

51672

329

Spillvärme (värmepump)

2008

54642

330

Spillvärme (värmepump)

2009

52914

331

Spillvärme (värmepump)

2010

62797

332

Spillvärme (värmepump)

2011

63295

333

Spillvärme (värmepump)

2013

53450

334

Spillvärme (värmepump)

2014

53918

335

Spillvärme (värmepump)

2015

15732

336

Spillvärme (värmepump)

2016

21015

337

Spillvärme (värmepump)

2017

5934

338

Spillvärme (värmepump)

2018

8458

339

Spillvärme (värmepump)

2019

10734

340

Torv

1985

0

341

Torv

1986

0

342

Torv

1987

0

343

Torv

1988

0

344

Torv

1989

0

345

Torv

1990

68728

346

Torv

1991

123322

347

Torv

1992

152897

348

Torv

1993

16131

349

Torv

1994

0

350

Torv

1995

0

351

Torv

1996

0

352

Torv

1997

0

353

Torv

1998

0

354

Torv

1999

0

355

Torv

2000

0

356

Torv

2001

0

357

Torv

2002

0

358

Torv

2003

0

359

Torv

2004

0

360

Torv

2005

0

361

Torv

2006

0

362

Torv

2007

0

363

Torv

2008

0

364

Torv

2009

0

365

Torv

2010

0

366

Torv

2011

0

367

Torv

2013

0

368

Torv

2014

0

369

Torv

2015

0

370

Torv

2016

0

371

Torv

2017

0

372

Torv

2018

9176

373

Torv

2019

0

374

Trä

1985

0

375

Trä

1986

0

376

Trä

1987

0

377

Trä

1988

0

378

Trä

1989

549

379

Trä

1990

50572

380

Trä

1991

34719

381

Trä

1992

41258

382

Trä

1993

207024

383

Trä

1994

255306

384

Trä

1995

336276

385

Trä

1996

339696

386

Trä

1997

361213

387

Trä

1998

370706

388

Trä

1999

310190

389

Trä

2000

307103

390

Trä

2001

325680

391

Trä

2002

309987

392

Trä

2003

379969

393

Trä

2004

367662

394

Trä

2005

382811

395

Trä

2006

291789

396

Trä

2007

241159

397

Trä

2008

223388

398

Trä

2009

276652

399

Trä

2010

291803

400

Trä

2011

247220

401

Trä

2013

285391

402

Trä

2014

237736

403

Trä

2015

417199

404

Trä

2016

546685

405

Trä

2017

471454

406

Trä

2018

556442

407

Trä

2019

491291

Datakälla: Statistik från Jönköping Energi, total tillförd energi.

Kommentar

Bränslemixen i befintliga produktionsanläggningar ett enskilt år styrs primärt av vädret och anläggningarnas tillgänglighet. Under 2016 hade vi avbrott på avfallspannan och produktionen med avfall ersattes med biobränsle och värmepumpar. Under 2019 har vi haft god tillgänglighet på anläggningarna. Vädret har varit relativt milt vilket gett en lägre värmeproduktion än 2018.

Indikator NM.1.10
Senast ändrad: 2020-02-24
Kontakt: