search
Sök
menu
Meny

Fjärrvärmeproduktion

Fjärrvärmen produceras av Jönköping Energi AB i kraftvärmeverken Torsvik och Munksjö samt ett antal mindre anläggningar på olika platser i kommunen. I ett kraftvärmeverk produceras både värme och el. Arbetet med att minska användningen av olja ytterligare fortgår genom att styra produktionen dagligen genom att prioritera anläggningar på rätt sätt samt genom att långsiktigt se över behovet av topp- och reservanläggningar.

Tillförd energi för produktion av fjärrvärme (Jkpg-Huskv), ånga (Munksjö) samt el. (MWh)

Energislag Senaste värdet (MWh) Datum

0

Totalt

 1064030

2019

1

Avfall

 549004

2019

2

Bioolja

 0

2019

3

Deponigas

 0

2019

4

El (värmepump)

 5023

2019

5

El Övrigt

 42212

2019

6

Elpanna

 0

2019

7

Kol

 0

2019

8

Olja

 10981

2019

9

Spillvärme (värmepump)

 10734

2019

10

Torv

 0

2019

11

Trä

 491291

2019

Datakälla: Statistik från Jönköping Energi, total tillförd energi.

Kommentar

Bränslemixen i befintliga produktionsanläggningar ett enskilt år styrs primärt av vädret och anläggningarnas tillgänglighet. Under 2016 hade vi avbrott på avfallspannan och produktionen med avfall ersattes med biobränsle och värmepumpar. Under 2019 har vi haft god tillgänglighet på anläggningarna. Vädret har varit relativt milt vilket gett en lägre värmeproduktion än 2018.

Indikator NM.1.10
Senast ändrad: 2020-02-24
Kontakt: