search
Sök
menu
Meny

Attraktiv kollektivtrafik

Cirka 54 % av invånarna i Jönköpings kommun bor närmare än 400 meter fågelvägen till en hållplats med mycket god kollektivtrafik. Mycket god kollektivtrafik har här definierats som en hållplats med turer var 20:e minut eller oftare i vardera riktningen. Totalt har ca 88 % av invånarna närmare än 400 m fågelvägen till någon form av kollektivtrafik.
Förklaring - kategorier:
A: motsv >3 turer/h i en riktn.
B: motsv ca 1-3 turer/h i en riktn.
C: motsv < 1 tur/h, >7 turer/dygn i en riktn.
D: motsv < 7 turer/dygn i en riktn.

Andel personer (%) som bor på attraktivt avstånd (< 400 meter fågelvägen) från hållplats med olika kategorier av kollektivtrafik.

Mätområde Datum Värde (%)

0

E: Totalt alla kategorier

2003

89

1

E: Totalt alla kategorier

2005

89

2

E: Totalt alla kategorier

2007

89

3

E: Totalt alla kategorier

2008

89

4

E: Totalt alla kategorier

2009

89

5

E: Totalt alla kategorier

2010

88

6

E: Totalt alla kategorier

2011

88

7

E: Totalt alla kategorier

2012

89

8

E: Totalt alla kategorier

2013

88

9

E: Totalt alla kategorier

2014

88

10

E: Totalt alla kategorier

2015

88

11

E: Totalt alla kategorier

2016

88

12

E: Totalt alla kategorier

2017

88

13

E: Totalt alla kategorier

2018

88

14

A: Mer än 800 turer/vecka

2003

45

15

A: Mer än 800 turer/vecka

2005

45

16

A: Mer än 800 turer/vecka

2007

46

17

A: Mer än 800 turer/vecka

2008

45

18

A: Mer än 800 turer/vecka

2009

46

19

A: Mer än 800 turer/vecka

2010

46

20

A: Mer än 800 turer/vecka

2011

54

21

A: Mer än 800 turer/vecka

2012

54

22

A: Mer än 800 turer/vecka

2013

60

23

A: Mer än 800 turer/vecka

2014

59

24

A: Mer än 800 turer/vecka

2015

61

25

A: Mer än 800 turer/vecka

2016

54

26

A: Mer än 800 turer/vecka

2017

54

27

A: Mer än 800 turer/vecka

2018

54

28

B: 300-800 turer/vecka

2003

35

29

B: 300-800 turer/vecka

2005

33

30

B: 300-800 turer/vecka

2007

33

31

B: 300-800 turer/vecka

2008

32

32

B: 300-800 turer/vecka

2009

32

33

B: 300-800 turer/vecka

2010

31

34

B: 300-800 turer/vecka

2011

26

35

B: 300-800 turer/vecka

2012

26

36

B: 300-800 turer/vecka

2013

22

37

B: 300-800 turer/vecka

2014

21

38

B: 300-800 turer/vecka

2015

20

39

B: 300-800 turer/vecka

2016

26

40

B: 300-800 turer/vecka

2017

26

41

B: 300-800 turer/vecka

2018

26

42

C: 100-300 turer/vecka

2003

6,9

43

C: 100-300 turer/vecka

2005

8,6

44

C: 100-300 turer/vecka

2007

8,5

45

C: 100-300 turer/vecka

2008

11

46

C: 100-300 turer/vecka

2009

10

47

C: 100-300 turer/vecka

2010

9,2

48

C: 100-300 turer/vecka

2011

6,3

49

C: 100-300 turer/vecka

2012

6,8

50

C: 100-300 turer/vecka

2013

5,7

51

C: 100-300 turer/vecka

2014

6,4

52

C: 100-300 turer/vecka

2015

6,3

53

C: 100-300 turer/vecka

2016

6,9

54

C: 100-300 turer/vecka

2017

7,5

55

C: 100-300 turer/vecka

2018

7,2

56

D: mindre än 100 turer/vecka

2003

2,1

57

D: mindre än 100 turer/vecka

2005

2,2

58

D: mindre än 100 turer/vecka

2007

2,2

59

D: mindre än 100 turer/vecka

2008

1,6

60

D: mindre än 100 turer/vecka

2009

1,6

61

D: mindre än 100 turer/vecka

2010

1,9

62

D: mindre än 100 turer/vecka

2011

2,1

63

D: mindre än 100 turer/vecka

2012

2,0

64

D: mindre än 100 turer/vecka

2013

1,5

65

D: mindre än 100 turer/vecka

2014

1,8

66

D: mindre än 100 turer/vecka

2015

1,4

67

D: mindre än 100 turer/vecka

2016

1,3

68

D: mindre än 100 turer/vecka

2017

0,8

69

D: mindre än 100 turer/vecka

2018

0,7

Datakälla: Busslinjer, busshållplatser och turtäthet från Jönköpings länstrafik, Kommuninvånarregister från Jönköpings kommun

Kommentar

Det finns ingen tydlig förklaring till den överflyttning från kategori A till B som skett under 2016. Med hänsyn till den tydliga förtätningsstrategi som tillämpas i kommunen borde andelen i kategori A istället öka. Faktorer som skulle kunna påverka är årliga uppdateringar av hållplatskoordinater som kan göra att större bostadshus fallit ur kategori A. Även osäkerheter när det gäller klassning av antal turer per vecka och tillfälliga flyttningar av hållplatser med anledning av trafikarbeten etc. kan inverka på resultatet. Det har inte gjorts några avsiktliga ändringar i kollektivtrafiken som bidragit till en överflyttning från kategori A till kategori B.

Indikator NM.1.23
Senast ändrad: 2021-06-30
Kontakt: