search
Sök
menu
Meny

Attraktiv kollektivtrafik

Cirka 54 % av invånarna i Jönköpings kommun bor närmare än 400 meter fågelvägen till en hållplats med mycket god kollektivtrafik. Mycket god kollektivtrafik har här definierats som en hållplats med turer var 20:e minut eller oftare i vardera riktningen. Totalt har ca 88 % av invånarna närmare än 400 m fågelvägen till någon form av kollektivtrafik.
Förklaring - kategorier:
A: motsv >3 turer/h i en riktn.
B: motsv ca 1-3 turer/h i en riktn.
C: motsv < 1 tur/h, >7 turer/dygn i en riktn.
D: motsv < 7 turer/dygn i en riktn.

Andel personer (%) som bor på attraktivt avstånd (< 400 meter fågelvägen) från hållplats med olika kategorier av kollektivtrafik.

Mätområde Datum Värde (%)

0

D: mindre än 100 turer/vecka

2003

2,1

1

D: mindre än 100 turer/vecka

2005

2,2

2

D: mindre än 100 turer/vecka

2007

2,2

3

D: mindre än 100 turer/vecka

2008

1,6

4

D: mindre än 100 turer/vecka

2009

1,6

5

D: mindre än 100 turer/vecka

2010

1,9

6

D: mindre än 100 turer/vecka

2011

2,1

7

D: mindre än 100 turer/vecka

2012

2,0

8

D: mindre än 100 turer/vecka

2013

1,5

9

D: mindre än 100 turer/vecka

2014

1,8

10

D: mindre än 100 turer/vecka

2015

1,4

11

D: mindre än 100 turer/vecka

2016

1,3

12

D: mindre än 100 turer/vecka

2017

0,8

13

D: mindre än 100 turer/vecka

2018

0,7

Datakälla: Busslinjer, busshållplatser och turtäthet från Jönköpings länstrafik, Kommuninvånarregister från Jönköpings kommun

Kommentar

Det finns ingen tydlig förklaring till den överflyttning från kategori A till B som skett under 2016. Med hänsyn till den tydliga förtätningsstrategi som tillämpas i kommunen borde andelen i kategori A istället öka. Faktorer som skulle kunna påverka är årliga uppdateringar av hållplatskoordinater som kan göra att större bostadshus fallit ur kategori A. Även osäkerheter när det gäller klassning av antal turer per vecka och tillfälliga flyttningar av hållplatser med anledning av trafikarbeten etc. kan inverka på resultatet. Det har inte gjorts några avsiktliga ändringar i kollektivtrafiken som bidragit till en överflyttning från kategori A till kategori B.

Indikator NM.1.23
Senast ändrad: 2020-07-30
Kontakt: