search
Sök
menu
Meny

Bara naturlig försurning

Regndroppar
Illustratör: Tobias Flygar

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.

Uppdrag Status Kategori Slutår Ansvar

Infrastruktur för trafik

1

Genomfört enligt plan
Bilpooler i nya bostadsområden

Genomfört enligt plan

Infrastruktur för trafik

2015

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Energi

2

Genomfört enligt plan
Energilager för fjärrvärme i stadsnära läge

Genomfört enligt plan

Energi

2018

Jönköping Energi AB

Energi

3

Pågående enligt plan
Oljepannor – konvertering

Pågående enligt plan

Energi

2020

Tekniska nämnden

Miljökvalitetsmål NM.3
Senast ändrad: 2019-09-03
Delansvarig: