search
Sök
menu
Meny

Bara naturlig försurning

Regndroppar
Illustratör: Tobias Flygar

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.

Indikatorer

Försurning i Nissans vattensystem

IndikatorNM.3.1

Försurning i Nissans vattensystem, andel prover (%) med låg motståndskraft.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 17 %2019

Fjärrvärmeproduktion

IndikatorNM.3.2

Tillförd energi för produktion av fjärrvärme (Jkpg-Huskv), ånga (Munksjö) samt el. (MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 949959 MWh2020

Förnybar energi, transportsektorn

IndikatorNM.3.4

Andel förnybar energi i transportsektorn.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 21,01 %2018

Utsläpp av kväveoxider, per invånare

IndikatorNM.3.10

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), per invånare.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet: 9,2 kg/inv.2018

Förnybara bränslen för fordon/arbetsmaskiner - kommunal verk

IndikatorNM.3.5

Andel förnybara bränslen för fordon/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (% av MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 60 %2019

Körsträcka - personbilar

IndikatorNM.3.6
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 698 mil/inv2018

Kollektivtrafik - andel förnybara bränslen

IndikatorNM.3.8

Andel förnyelsebara bränslen för kollektivtrafik i Jönköpings län.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 85 %2019

Biogasproduktion

IndikatorNM.3.9

Biogasproduktion

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 27000 MWh2019

Bilresor - centrala Jönköping

IndikatorNM.3.7

Antalet bilar som passerar gränsen till Kärnan under vardagsmedeldygn.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 151300 stycken2019
Miljökvalitetsmål NM.3
Senast ändrad: 2021-07-01