search
Sök
menu
Meny

Bara naturlig försurning

Regndroppar
Illustratör: Tobias Flygar

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.

Vatten och våtmarker

Försurning i Nissans vattensystem

IndikatorNM.3.1

Försurning i Nissans vattensystem, andel prover (%) med låg motståndskraft.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2010
Senaste värdet: 8 %2017

Energi

Fjärrvärmeproduktion

IndikatorNM.3.2

Tillförd energi för produktion av fjärrvärme (Jkpg-Huskv), ånga (Munksjö) samt el. (MWh)

Senaste värdet: 1023420 MWh2017

Transporter

Förnybar energi, transportsektorn

IndikatorNM.3.4

Andel förnybar energi i transportsektorn.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 19,1 %2016

Förnybara fordonsbränslen - kommunal verksamhet

IndikatorNM.3.5

Andel förnybara bränslen för transporter i kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (% av MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012
Senaste värdet: 71,0 %2017

Kollektivtrafik - andel förnybara bränslen

IndikatorNM.3.8

Andel förnyelsebara bränslen för kollektivtrafik i Jönköpings län.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013
Senaste värdet: 83 %2017

Biogasproduktion

IndikatorNM.3.9

Biogasproduktion

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 24000 MWh2017

Körsträcka - personbilar

IndikatorNM.3.6
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2012
Senaste värdet: 701 mil/inv2016

Bilresor - centrala Jönköping

IndikatorNM.3.7

Antalet bilar som passerar gränsen till Kärnan under vardagsmedeldygn.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2012
Senaste värdet: 143600 stycken2017
Miljökvalitetsmål NM.3
Senast ändrad: 2018-05-16
Delansvarig: