search
Sök
menu
Meny

Ta bort vandringshinder

Vandringshinder försvårar eller omöjliggör för fisk och andra vattenlevande organismer att kunna utnyttja hela vattendrag för uppväxt eller lekplatser. I de vattendrag som inte uppnår vattenmyndighetens kvalitetskrav p.g.a. vandringshinder ska kommunen arbeta aktivt för att kunna uppfylla kraven senast 2022. Påverkan på översvämningsrisk eller markstabilitet ska beaktas.

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnås Målet bedöms inte kunna uppnås
Uppdrag Status Slutår Ansvar

Genomfört enligt plan

0

Genomfört enligt plan
Dunkehallaån

Genomfört enligt plan

2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ej påbörjat

1

Ej påbörjat
Tabergsån

Ej påbörjat

2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Genomfört enligt plan

2

Genomfört enligt plan
Musslebobäcken

Genomfört enligt plan

2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ej påbörjat med avvikelse

3

Ej påbörjat med avvikelse
Musslebobäcken 2

Ej påbörjat med avvikelse

2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Mål PHU.6.3
Senast ändrad: 2020-08-10
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt:
Lokala målområden