search
Sök
menu
Meny

Minska övergödning

I vattenförekomster där vattendraget inte uppnår vattenmyndighetens kvalitetskrav eller där det finns risk för försämring ska kommunen arbeta aktivt för att kunna uppfylla kraven senast 2022.

Övergödande utsläpp av fosfor och kväve påverkar växt- och djurlivet i våra vatten negativt. Övergödande utsläpp drabbar främst sjöar och vattendrag som finns i de östra delarna i kommunen samt nära tätorter och i jordbruksbygder.

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnås Målet bedöms inte kunna uppnås
Uppdrag Status Slutår Ansvar

Pågående enligt plan

2

Pågående enligt plan
Lillån-Bankeryd

Pågående enligt plan

2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Genomfört enligt plan

6

Genomfört enligt plan
Barnarpasjön 2

Genomfört enligt plan

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Pågående med avvikelse

7

Pågående med avvikelse
Attarpsdammen

Pågående med avvikelse

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Pågående enligt plan

8

Pågående enligt plan
Våtmark Bankeryd

Pågående enligt plan

2021

Tekniska nämnden

Genomfört enligt plan

9

Genomfört enligt plan
Information – fettavskiljare

Genomfört enligt plan

2019

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Ej påbörjat

10

Ej påbörjat
Barnarpasjön - fortsatt muddring och effektanalys

Ej påbörjat

2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ej påbörjat

11

Ej påbörjat
Landsjön - åtgärdsplan

Ej påbörjat

2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Mål PHU.6.2
Senast ändrad: 2020-08-12
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Delansvarig:
  • Tekniska nämnden
Kontakt:
Lokala målområden