search
Sök
menu
Meny

Vatten och våtmarker

Solnedgång över sjö
Foto: Christina Lindqvist

En bra vattenkvalitet är viktig för att säkerställa bra dricksvatten, badvatten samt fiske. Negativa faktorer är bl.a. försurning, övergödning, vandringshinder för fisk och om vattendraget är rätat eller rensat. I kommunen finns problem med försurning i väster, övergödning i öster, samt föroreningar i dagvatten ifrån tätorter. Växt- och djurlivet i våra sjöar påverkas negativt av utsläpp av försurande ämnen ifrån t.ex. trafik och energianläggningar, övergödande ämnen, kemiska produkter och tungmetaller från t.ex. jordbruk och avlopps/dagvatten. Inom ramen för arbetet med vattendirektivet finns miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten fastställda. Åtgärdsprogram har fastställts av vattenmyndigheten för att uppnå MKN. Detta är en viktig utgångspunkt för arbetet med delområdet vatten och våtmarker.

Uppdrag Status Slutår Ansvar

Ej påbörjat med avvikelse

0

Ej påbörjat med avvikelse
Musslebobäcken 2

Ej påbörjat med avvikelse

2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Pågående enligt plan

3

Pågående enligt plan
Lillån-Bankeryd

Pågående enligt plan

2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Genomfört enligt plan

7

Genomfört enligt plan
Dunkehallaån

Genomfört enligt plan

2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Genomfört enligt plan

8

Genomfört enligt plan
Storrödning i Ören

Genomfört enligt plan

2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Genomfört enligt plan

9

Genomfört enligt plan
Rikkärr

Genomfört enligt plan

2017

Stadsbyggnadsnämnden

Pågående enligt plan

11

Pågående enligt plan
Restaurering - myrmark/högmosse

Pågående enligt plan

2021

Länsstyrelsen, Stadsbyggnadsnämnden

Ej påbörjat med avvikelse

12

Ej påbörjat med avvikelse
Vätterbäckarna – informationsbroschyr

Ej påbörjat med avvikelse

2020

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Genomfört enligt plan

13

Genomfört enligt plan
Barnarpasjön 2

Genomfört enligt plan

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ej påbörjat

14

Ej påbörjat
Barnarpasjön - fortsatt muddring och effektanalys

Ej påbörjat

2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ej påbörjat

15

Ej påbörjat
Tabergsån

Ej påbörjat

2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Genomfört enligt plan

16

Genomfört enligt plan
Musslebobäcken

Genomfört enligt plan

2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Pågående med avvikelse

17

Pågående med avvikelse
Attarpsdammen

Pågående med avvikelse

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Genomfört enligt plan

19

Genomfört enligt plan
Inventering – industriområden

Genomfört enligt plan

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden

Genomfört enligt plan

20

Genomfört enligt plan
Information – golvskurvatten

Genomfört enligt plan

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden

Genomfört enligt plan

21

Genomfört enligt plan
Mikroplast*

Genomfört enligt plan

2018

Länsstyrelsen, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden, Örebro Universitet

Genomfört enligt plan

22

Genomfört enligt plan
Dagvattenpolicy

Genomfört enligt plan

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Pågående med avvikelse

23

Pågående med avvikelse
Fallskydd på lekplatser och konstgräs

Pågående med avvikelse

2019

Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden

Ej påbörjat

24

Ej påbörjat
Landsjön - åtgärdsplan

Ej påbörjat

2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ej påbörjat med avvikelse

25

Ej påbörjat med avvikelse
Nissans källflöden - åtgärdsplan

Ej påbörjat med avvikelse

2020

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Målområde PHU.6
Senast ändrad: 2020-08-12