search
Sök
menu
Meny

Vatten och avlopp

Foto: Christina Lindqvist
Foto: Christina Lindqvist

Vatten- och avloppssystemet försörjer oss med dricksvatten och tar omhand avloppsvatten och dagvatten. Dricksvattnet ska ha god kvalitet och dagvatten samt avloppsvatten ska omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Utsläppen av avlopps-vatten och dagvatten medför ofta påverkan på närliggande vattendrag. Avloppsvatten som renats i kommunala avlopps-reningsverk uppfyller normalt gällande krav på rening medan funktionen hos enskilda avloppsanläggningar varierar i stor utsträckning.

Indikatorer

Energianvändning, vatten och avlopp

IndikatorPHU.10.1

Energianvändning per levererad m3 vatten och per behandlad m3 avloppsvatten.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 1,3 kWh/m32020

Utspädningsgrad - ARV

IndikatorPHU.10.2

Utspädningsgrad (behandlad mängd avloppsvatten/mängd avloppsvatten som debiteras)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 190 %2020

BOD7, Ntot och Ptot från ARV

IndikatorPHU.10.3

Utsläpp av BOD7, Ntot och Ptot från kommunala avloppsreningsverk.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 258 ton2019

Cu, Zn och Ni från ARV

IndikatorPHU.10.4

Utsläpp av Cu, Zn och Ni från ARV Simsholmen, Huskvarna, Bankeryd och Gränna.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 621 kg2019

Övriga metaller från ARV

IndikatorPHU.10.5

Utsläpp av övriga metaller från ARV Simsholmen, Huskvarna, Bankeryd och Gränna.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 15,26 kg2019

Förnyelsetakt - VA-ledningsnät

IndikatorPHU.10.6

Förnyelsetakt - VA-ledningsnät

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 0,64 %2020

Vattentäkter med vattenskyddsområde

IndikatorPHU.10.7
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2017
Senaste värdet: 100 %2019
Målområde PHU.10
Senast ändrad: 2021-08-05