search
Sök
menu
Meny

Högre förnyelsetakt i VA-ledningsnät

Förnyelsetakten för kommunens VA-ledningsnät ska fr.o.m. 2015 vara 200 år.

För att undvika problem med regn och oönskat inläckage i VA-ledningar krävs att dessa underhålls och förnyas i tillräcklig omfattning. Om inte detta sker finns stor risk för t.ex. bräddningar av orenat vatten och källaröversvämningar.

Målbedömning: Målet bedöms kunna uppnås Målet bedöms kunna uppnås

Indikatorer

Förnyelsetakt - VA-ledningsnät

IndikatorPHU.10.1.2

Förnyelsetakt - VA-ledningsnät

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 0,64 %2020

Utspädningsgrad - ARV

IndikatorPHU.10.1.1

Utspädningsgrad (behandlad mängd avloppsvatten/mängd avloppsvatten som debiteras)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 190 %2020
Mål PHU.10.1
Senast ändrad: 2021-08-04
Ansvarig organisation:
  • Tekniska nämnden
Kontakt:
Lokala målområden