search
Sök
menu
Meny

Vatten och avlopp

Foto: Christina Lindqvist
Foto: Christina Lindqvist

Vatten- och avloppssystemet försörjer oss med dricksvatten och tar omhand avloppsvatten och dagvatten. Dricksvattnet ska ha god kvalitet och dagvatten samt avloppsvatten ska omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Utsläppen av avlopps-vatten och dagvatten medför ofta påverkan på närliggande vattendrag. Avloppsvatten som renats i kommunala avlopps-reningsverk uppfyller normalt gällande krav på rening medan funktionen hos enskilda avloppsanläggningar varierar i stor utsträckning.

Uppdrag Status Kategori Slutår Ansvar

Vatten och avlopp

0

Genomfört enligt plan
Avlopp - fritidshusområden 2

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2017

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

1

Genomfört enligt plan
Vatten- och avloppsplan

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

3

Genomfört enligt plan
Dagvattenpolicy

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

4

Genomfört enligt plan
Vattenförsörjningsplan

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

5

Pågående enligt plan
Ledningsförnyelse

Pågående enligt plan

Vatten och avlopp

2021

Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

6

Pågående enligt plan
Våtmark Bankeryd

Pågående enligt plan

Vatten och avlopp

2021

Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

7

Genomfört enligt plan
Inventering – industriområden

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden

Engagera flera

9

Genomfört enligt plan
Information – golvskurvatten

Genomfört enligt plan

Engagera flera

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden

Engagera flera

10

Genomfört enligt plan
Information – fettavskiljare

Genomfört enligt plan

Engagera flera

2019

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Målområde PHU.10
Senast ändrad: 2021-08-05