search
Sök
menu
Meny

Stadstrafiken i Jönköping

Stadstrafik i Jönköping, med planerad trafikstart juni 2021, ska utvecklas med förnybara bränslen där el och biogas är huvudalternativ. (Biogasö.k.)

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande, tidplan:
Denna åtgärd är en delåtgärd inom ramen för genomförande av avsiktsförklaringen mellan Jönköpings kommun och Länstrafiken, se uppdrag "Fler kollektivtrafikresor - avsiktsförklaring".

Uppdrag PHU.13.37
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Jönköpings Länstrafik
Kontakt: