search
Sök
menu
Meny

Ny cykelkampanj

Senast 2020 ska en ny extern cykelkampanj utvecklas och lanseras. Utvecklingsarbete ska ske genom att först testa den internt i kommunen.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande, tidplan: En app som ska användas i den planerade kampanjen utvecklas och testas under 2018 inom kommunen. Utvecklingsarbetet handlas upp av extern konsult. Under 2019 utökas testet till hela kommunkoncernen samt andra externa aktörer inom kommunen som geografiskt område. Möjligheten att även koppla kampanjen till Grön resplan ska utredas. Projektledaren för hållbart resande samordnar arbetet.
Motivering/miljöeffekt: Genom att erbjuda deltagande i cykelkampanj skapas ett ökat intresse för ett hållbart resande med cykel.
Finansiering: Inom ramen för befintlig budget för projekt-ledare för hållbart resande.

Kommentar

Appen är färdigställd med grundläggande funktioner. Ett tillägg har skapats så möjlighet finns att utvärdera användare och beräkna CO2. Däremot saknas fortfarande möjligheten att fullt ut skapa tävlingar genom fullständiga admin-rättigheter.

Tyvärr har önskvärda funktioner inte fungerat och mer medel kommer inte kunna tillföras för fortsatt utveckling.

Uppdrag PHU.13.42
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt:
  • Olle Gustafsson, Stadsbyggnadskontoret