search
Sök
menu
Meny

MM-arbete i planeringsprocessen

Senast 2018 ska rutiner för arbete med Mobility Management i hela den fysiska planeringsprocessen fastställas.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Förutom den gröna resplanen finns behov av att skapa ett deltagande i nationellt nätverk kring MM-frågor av de som arbetar praktiskt med frågorna istället för att projektledare för hållbart resande deltar. Det finns även behov av att skapa rutiner kring en årlig utbildningsinsats för berörda.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Resterande arbete bedöms kunna genomföras i egen regi under 2018.
Motivering/miljöeffekt:
Att skapa ett hållbart resande utgör en central del i arbetet med att åstadkomma en hållbar stadsutveckling.
Finansiering:
Ordinarie budget.

Kommentar

Kommunens nya parkeringstal har antagits av Stadsbyggnadsnämnden 2016-06-16 och en kompletterande åtgärdslista för reducering av p-tal (grön resplan) beslutades av PLEX 2017-03-10. Detta utgör en viktig del i rutiner kring arbetet med Mobility Management. Alla inkomna gröna resplaner granskas av projektledare för hållbart resande och godkänns eller avslås av PLEX.

Medverkan i nätverket MMMiS har lyfts till PLEX där det beslutas vem som ska medverka vid varje nätverksmöte.

Uppdrag PHU.13.3
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Delansvarig:
  • Tekniska nämnden
Kontakt:
  • Olle Gustafsson, Stadsbyggnadskontoret
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål