search
Sök
menu
Meny

Minskade utsläpp av växthusgaser – transportsektorn

Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn ska minska med minst 65 % 2005-2030 och minst 95 % 2005-2040. Detta ska ske genom effektivisering, överflyttning till hållbara trafikslag samt ökad användning av el och förnybara bränslen.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Indikatorer

Transportsektorn - Växthusgaser

IndikatorPHU.13.22.1

Transportsektorn - Utsläpp av växthusgaser (CO2-ekvivalenter)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 282100 ton2017
Mål PHU.13.22
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Lokala målområden