search
Sök
menu
Meny

Minskad trängsel i biltrafiksystemet

Senast 2020 ska lämpliga åtgärder och styrmedel för att minska andelen biltrafik i stadsmiljön utredas och beskrivas.

Åtgärdsbeskrivning, tidplan: Utredningen ska belysa fördelar/nackdelar med olika åtgärder och styrmedel bl.a. med avseende på folkhälsa, olyckor, klimatpåverkan, ytvinster, minskad trängsel, luftföroreningar, buller och partiklar. Exempel på åtgärder och styrmedel som ska ingå i utredningen är miljözoner (tidigare genomförda utredningar ska utgör underlag), trängselskatt, prioritering av kollektivtrafik (BRT-stråk etc). Utredningen ska föreslå minst en åtgärd som bedöms vara lämplig att genomföra. Beslut om genomförande fattas i särskild ordning.
Kompetens/organisation: Utvecklings- och trafikavdelningen leder arbetet. Upphandling av konsultinsatser kan behövas.
Motivering: Utredningen ska öka kunskapen och belysa alternativen när det gäller åtgärder för att minska andelen biltrafik i stadsmiljö.
Finansiering: Ordinarie budget. Behov av konsultinsatser beaktas inom ramen för VIP-arbete 2020-2022.

Kommentar

Under 2019 har en utredning gällande möjligheten att införa miljözoner genomförts.
Under 2020 ska lämpliga områden/sträckor för miljözoner utredas.

Uppdrag PHU.13.43
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt: