search
Sök
menu
Meny

Miljözon - tunga fordon

Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att under 2019 utreda förutsättningar och möjligheter för miljözoner för tunga fordon samt belysa regelverket såväl nationellt som lokalt.

Utredningen ska visa på om införandet av miljözon i Jönköping kan ge några miljöeffekter.

Kommentar

En första utredning genomfördes under 2017. Ny lagstiftning 2018 ger kommunerna nya förutsättningar, vilket innebär att en ny utredning behöver göras. Under 2019 har en utredning genomförts av Utvecklings- och trafikavdelningen. Utredningen kommer inte att hinna slutredovisas under 2019.

Uppdrag PHU.13.26
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål