search
Sök
menu
Meny

Mer förnybara bränslen i transportsektorn - delmål

Andelen biobränslen ska uppgå till minst 25 % (energimängden) av fordonsbränsleanvändningen i kommunen (geografiskt område) senast 2020.

Huvuddelen av utsläppen av växthusgaser kommer i Jönköping från transportsektorn. Andelen förnybara bränslen i transportsektorn är idag mycket låg och den behöver därför öka kraftigt.

Målbedömning: Målet är uppnått Målet är uppnått

Indikatorer

Förnybar energi, transportsektorn

IndikatorPHU.13.4.1

Andel förnybar energi i transportsektorn.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 21,01 %2018

Personbilsflotta

IndikatorPHU.13.4.2

Antal personbilar i trafik klassade efter drivmedel.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Mål PHU.13.4
Senast ändrad: 2021-07-02
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Lokala målområden