search
Sök
menu
Meny

Mer cykling i kommunen

Andelen resor med cykel* som görs av boende i kommunen ska öka från 10 % 2014 till minst 15 % senast 2030 (genomsnitt för alla veckodagar).

  • Uppföljning görs vart femte år med kommunens resvaneundersökning.
Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Uppdrag Status Slutår Ansvar

Pågående enligt plan

0

Pågående enligt plan
Cykelöverfarter på huvudcykelstråk

Pågående enligt plan

2021

Stadsbyggnadsnämnden

Pågående enligt plan

1

Pågående enligt plan
Enhetlig markering i cykelvägnätet

Pågående enligt plan

2021

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Pågående enligt plan

2

Pågående enligt plan
Åtgärdspaket – nya cykelvägar

Pågående enligt plan

Stadsbyggnadsnämnden

Mål PHU.13.27
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt:
Lokala målområden