search
Sök
menu
Meny

Mer cykling i centrum

Senast då kommunen har 150 000 invånare (ca 2025), ska cyklandet* till och från centrum, öka med 80 % jämfört med 2015.

  • Uppföljning sker via dygnsmedelvärde under cykelsäsong april-okt i fasta mätpunkter.

Resor med cykel och kollektivtrafik drar mindre energi, tar mindre utrymme och ger mindre buller och föroreningar än resor med andra färdmedel. Det kan även ha en positiv inverkan på såväl hälsan som midjemåttet. Jönköping har goda förutsättningar att skapa bra förhållanden för cyklister.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

För att vi ska uppnå det målet behöver stora insatser göras, inte bara förbättra för cykel utan också jobba för att inte biltrafiken ska öka trots att staden växer, så som det är formulerat i Kommunikationsstrategin.

Mål PHU.13.28
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt:
Lokala målområden