search
Sök
menu
Meny

Mer cykling i centrum - delmål (VIP)

Senast 2020 ska cyklandet*) till och från centrum öka med 25 % jämfört med 2015.
*) dygnsmedelvärde under cykelsäsong april-okt i fasta mätpunkter.

Resor med cykel och kollektivtrafik drar mindre energi, tar mindre utrymme och ger mindre buller och föroreningar än resor med andra färdmedel. Det kan även ha en positiv inverkan på såväl hälsan som midjemåttet. Jönköping har goda förutsättningar att skapa bra förhållanden för cyklister.

Målbedömning: Målet är uppnått Målet är uppnått

Indikatorer

Cykelresor - centrala Jönköping

IndikatorPHU.13.12.1

Antal cyklister (dygnsmedeltrafik) i centrala Jönköping.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 1010 stycken2018
Mål PHU.13.12
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt:
Lokala målområden