search
Sök
menu
Meny

Hållbara tjänsteresor

Andelen hållbara (gång/cykel/kollektivtrafik) tjänsteresor för kvinnor och män i kommunal verksamhet ska senast 2020 vara 50 % (uppföljning med intern resvaneundersökning).

Genom ökad tillgång på tjänstecyklar och kollektivtrafikkort vid kommunens arbetsplatser samt genom ökad information om resepolicyns tryck på att särskilt de korta tjänsteresorna ska utföras på hållbart sätt kan andelsmålet uppfyllas.

Målbedömning: Målet har inte uppnåtts Målet har inte uppnåtts
Uppdrag Status Slutår Ansvar

Genomfört enligt plan

0

Genomfört enligt plan
Fler resfria möten

Genomfört enligt plan

2021

Barn- och utbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Pågående enligt plan

1

Pågående enligt plan
Färre tjänsteresor med egen bil

Pågående enligt plan

2020

Barn- och utbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Mål PHU.13.15
Senast ändrad: 2021-09-30
Delansvarig:
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Socialnämnden
  • Stadsbyggnadsnämnden
  • Tekniska nämnden
  • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  • Äldrenämnden
Kontakt:
  • Olle Gustafsson, Stadsbyggnadskontoret
Lokala målområden