search
Sök
menu
Meny

Hållbar färdmedelsfördelning

Andelen hållbara resor* under vardagar, för kvinnor och män, ska i genomsnitt öka från 32 % (2014) till minst 43 %, varav kollektivtrafik minst 16 % (10 % 2014), när vi är 160 000 invånare (ca 2032). (Avsiktsförkl. Jkp kn/JLT)

*Hållbara färdmedel utgörs av gång, cykel och kollektivtrafik. Uppföljning sker med könsuppdelad statistik genom kommunens resvaneundersökning som genomförs vart femte år.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Uppdrag Status Slutår Ansvar

Pågående enligt plan

0

Pågående enligt plan
Fler kollektivtrafikresor - Avsiktsförklaring

Pågående enligt plan

Jönköpings Länstrafik, Kommunstyrelsen

Genomfört enligt plan

1

Genomfört enligt plan
Inga onödiga bilresor

Genomfört enligt plan

2021

Stadsbyggnadsnämnden

Mål PHU.13.25
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Delansvarig:
  • Kommunstyrelsen
Kontakt:
  • Olle Gustafsson, Stadsbyggnadskontoret
Lokala målområden