search
Sök
menu
Meny

Förnybart flygbränsle

Jönköping Airport ska senast 2025 erbjuda flygbolagen flygbränsle som till 50 % är förnybart. Senast 2030 ska 100 % förnybart flygbränsle kunna erbjudas.

Motivering/miljöeffekt: Genom att blanda in förnybart flygbränsle minskar klimatpåverkan till följd av flygresor.
Finansiering: Ordinarie verksamhet i samarbete med Fly Green Fund samt eventuell EU-finansiering

Samarbete finns med omställningsfonden Fly Green Fund för att successivt öka iblandningen enligt åtgärden.

Jönköping Airport AB har under 2020 växlat upp målsättningen och en upphandlat biojetbränsle i samarbete med SRF (Sveriges regionala flygplatser) för att kunna erbjuda ett fossilfritt resande under 2021. Tanken är att kunna erbjuda företag och kommunala förvaltningar möjligheten att ta del av biojetbränslet.

Kommentar

Ny bränsledepå på plats.

Jönköping Airport AB har under 2020 växlat upp målsättningen och en upphandlat biojetbränsle i samarbete med SRF (Sveriges regionala flygplatser) för att kunna erbjuda ett fossilfritt resande under 2021. Tanken är att kunna erbjuda företag och kommunala förvaltningar möjligheten att ta del av biojetbränslet.

Det pågår flera internationella och nationella projekt för storskalig produktion av biobränsle för flyg. Tidigare har all biojet köpts från Kalifornien men 2019 har även finska Neste börjat producera och sälja biojet. Biojet kostar i dagsläget ca tre gånger så mycket som vanligt jetbränsle. Biojet blandas i den vanliga tankanläggningen på flygplatsen.

I Sverige har Energimyndigheten beviljat medel till ett flertal projekt för att få fram en storskalig produktion av bioflygbränsle men för att få fram en storskalig produktion i Sverige behöver det finnas en växande efterfrågan så att någon vågar satsa på en produktionsanläggning. Projektet ska på olika sätt verka för att efterfrågan ska öka, framförallt genom att offentliga ägare till flygplatserna klimatreducerar genom att köpa biojet för de flygresor som genomförs.

Det pågår ett intensivt arbete för att utveckla el- och hybridflygplan för privat och kommersiell trafik. De kommer initialt att ha relativt få stolar, flygkapacitet för ca 40-50 mil och ha en produktionskostnad som är ca 70-80 procent lägre än traditionellt flyg. De här flygplanen kommer alltså att passa för regionala flygplatser och kan ge flygplatserna nya möjligheter till en positiv utveckling av flygtrafiken. För att de nya flygplanen ska kunna trafikera flygplatserna behöver infrastrukturen anpassas. Det finns i dag ingen standard för hur flygplanen ska kunna laddas.

Uppdrag PHU.13.38
Senast ändrad: 2021-06-15
Ansvarig organisation:
  • Jönköping Airport AB
Kontakt: