search
Sök
menu
Meny

Förnybara bränslen – persontransporter

Jönköpings kommuns persontransporter med egenägda fordon ska senast 2020 ske med fordon som är avsedda för förnybara bränslen eller el (av personbilarna ska minst 50 % drivas med biogas). Inköpta personbilar ska fr.o.m. 2014 uppfylla både gällande prioriteringsordning beträffande bränsleval och regeringens krav för miljöbilar. För hyrbilar införs kravet på förnybart bränsle samt uppfyllande av miljöbilsdefinitionen under 2016. Samtliga krav gäller om det är tekniskt möjligt. (KR)

Kommentar

Arbete pågår kontinuerligt med att byta till fordon som drivs med förnybara bränslen. Övergripande strategi är att i första hand välja biogas i de fall närhet till tankstation finns och elfordon i övriga områden.

Uppdrag PHU.13.44
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Tekniska nämnden
Delansvarig:
  • Kommunstyrelsen
Kontakt: