search
Sök
menu
Meny

Förnybara bränslen - kommunala fordon

Andelen förnyelsebara bränslen (inkl. el) som används i kommunala fordon (teknisk service, förmånsbilar, TTC, halkbana) ska öka från 2 % 2006 till minst 50 % 2016.

Andelen kommunala personbilar som är miljöbilar ökar stadigt och övergången till HVO för många tunga fordon under 2016 bidrar till ökad andel förnybara bränslen.

Målbedömning: Målet är uppnått Målet är uppnått

Indikatorer

Förnybara bränslen för fordon/arbetsmaskiner - kommunal verk

IndikatorPHU.13.18.

Andel förnybara bränslen för fordon/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (% av MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 60 %2019
Mål PHU.13.18
Senast ändrad: 2021-07-05
Ansvarig organisation:
  • Tekniska nämnden
Kontakt:
Lokala målområden