search
Sök
menu
Meny

Färre tjänsteresor med egen bil

Genom fortsatt implementering och uppföljning av efterlevnaden av kommunens Mötes- och resepolicy ska användningen av egen bil i tjänsten i kommunal verksamhet minska med minst 20 % senast 2020 (basår 2014).

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande, tidplan: Fortsatt implementering och uppföljning av efterlevnaden av kommunens Mötes- och resepolicy. Uppföljning sker via statistik som erhålls från lönesystemet.
Motivering/miljöeffekt: Att använda egen bil i tjänsten medför att man även måste arbetspendla med bil. Genom att erbjuda medarbetarna möjlighet att utföra sina tjänsteresor utan att arbetspendla med bil minskar utsläppen till följd av arbetspendling (som utgör merparten av koldioxidutsläppen från kommunal verksamhet). Eftersom många kommunala arbetsplatser är placerade i centrala lägen vill kommunen heller inte bidra till fler bilar i centrala stadsdelar vilket i så fall kräver fler parkeringar. Ytterligare ett motiv är att Miljö- och säkerhetskrav ställs på de fordon som köps in av kommunen medan miljö- och säkerhetsstatus på de fordon som ägs av personalen är okänd.
Finansiering: Ordinarie budget.

Uppdrag PHU.13.52
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Individ- och familjeomsorgsnämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Socialnämnden
  • Stadsbyggnadsnämnden
  • Tekniska nämnden
  • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  • Äldrenämnden