search
Sök
menu
Meny

Fler elfordon - geografiskt område

Minst 15 % av fordonen (personbil/lastbil/buss) registrerade i Jönköpings kommun (geografiskt område) ska till 2020 drivas med enbart el (i huvudsak pluginhybrider).

Det finns både rena elbilar och pluginhybrider. De senare kan på kortare sträckor gå bara på el och på längre sträckor även med annat bränsle. En elbil är flera gånger effektivare än en traditionell bil genom att det går åt mindre energi i en elmotor än i en traditionell bilmotor. Under förutsättning att produktionen av förnybar el kan utökas bedöms elbilar spela en viktig roll i arbetet med att ställa om transportektorn till förnyelsebara energikällor.

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnås Målet bedöms inte kunna uppnås

Indikatorer

Personbilsflotta

IndikatorPHU.13.5.1

Antal personbilar i trafik klassade efter drivmedel.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Mål PHU.13.5
Senast ändrad: 2021-07-02
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Lokala målområden