search
Sök
menu
Meny

Elfordon – inköp 3

Jönköpings kommun ska senast 2020 använda 70 elfordon/laddhybrider.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande: Teknisk Service köper i dialog med berörda verksamheter successivt in elfordon. Innan inköp sker ska möjlighet att installera laddplats på lämpligt ställe undersökas i samarbete med fastighetsavdelningen. Möjlig genomsnittlig inköpstakt bedöms vara ca 10 fordon per år (vid utgången av 2017 fanns 40 elfordon).
Motivering/miljöeffekt: Inköp av elfordon utgör en delåtgärd för att fullfölja åtgärd ”Förnybara bränslen – persontransporter”, se ovan.
Finansiering: Ordinarie budget för inköp av fordon

Kommentar

Under 2019 väntas leveranser ej kunna uppfylla delmål/år, detta på grund av att leverantörer har problem att leverera. Dock beräknar vi att nå målet under 2020 enligt plan.

Under 2020 beräknar vi att nå målet med reservationer för eventuella leveransförseningar från leverantörer. Målet följs upp per årsbasis.

Uppdrag PHU.13.46
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Tekniska nämnden
Kontakt: