search
Sök
menu
Meny

Elektrifiering av transportsektorn

Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn ska senast 2030 reduceras med minst 15 % genom elektrifiering. Basår 2005. Målsättningen motsvarar ca 20 % helelektriska personbilar och lätta lastbilar och resterande elektrifiering förväntas ske inom övriga transportslag.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Uppdrag Status Slutår Ansvar

Pågående enligt plan

0

Pågående enligt plan
Stadstrafiken i Jönköping

Pågående enligt plan

2021

Jönköpings Länstrafik

Pågående enligt plan

1

Pågående enligt plan
Förnybara bränslen/el – kommunala fordon/maskiner

Pågående enligt plan

2025

Barn- och utbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Mål PHU.13.23
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Lokala målområden