search
Sök
menu
Meny

Mer cykling i kommunen – delmål

Andelen cykling*) av det totala vardagsresandet i kommunen ska öka med 25 % 2014-2019.
*) Andelen cykling av det totala vardagsresandet ska öka från 10 % i resvandeundersökningen (RVU) 2014 till 12,5 % i RVU 2019.

Målbedömning: Målet har inte uppnåtts Målet har inte uppnåtts
Uppdrag Status Slutår Ansvar

Genomfört enligt plan

1

Genomfört enligt plan
Förbättrad cykelparkering

Genomfört enligt plan

2019

Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Pågående enligt plan

2

Pågående enligt plan
Cykelöverfarter på huvudcykelstråk

Pågående enligt plan

2021

Stadsbyggnadsnämnden

Mål PHU.13.13
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt:
Lokala målområden