search
Sök
menu
Meny

Transporter

Cyklister vid järnvägsövergång
Foto: Christina Lindqvist

Jönköpings kommun är en transportintensiv kommun med mycket genomfartstrafik, en betydande lokal trafik och en stor speditionsverksamhet. I centrala Jönköping skapar det geografiska förhållandet med smala landpartier mellan de centralt belägna sjöarna också trängsel. Biltrafiken är numera den främsta orsaken till hälsofarliga luftföroreningar, koldioxidutsläpp och störande buller.

Uppdrag Status Kategori Slutår Ansvar

Övergripande transportsystem

1

Genomfört enligt plan
MM-arbete i planeringsprocessen

Genomfört enligt plan

Övergripande transportsystem

2018

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Kollektivtrafik

2

Pågående enligt plan
Fler kollektivtrafikresor - Avsiktsförklaring

Pågående enligt plan

Kollektivtrafik

Jönköpings Länstrafik, Kommunstyrelsen

Kollektivtrafik

3

Pågående enligt plan
Stadstrafiken i Jönköping

Pågående enligt plan

Kollektivtrafik

2021

Jönköpings Länstrafik

Kollektivtrafik

4

Pågående enligt plan
Förnybart flygbränsle

Pågående enligt plan

Kollektivtrafik

Jönköping Airport AB

Bil

6

Pågående med avvikelse
Miljözon - tunga fordon

Pågående med avvikelse

Bil

2020

Stadsbyggnadsnämnden

Bil

7

Pågående enligt plan
Minskad trängsel i biltrafiksystemet

Pågående enligt plan

Bil

2020

Stadsbyggnadsnämnden

Bil

8

Genomfört enligt plan
Inga onödiga bilresor

Genomfört enligt plan

Bil

2021

Stadsbyggnadsnämnden

Kommunal verksamhet

10

Pågående enligt plan
Elfordon – inköp 3

Pågående enligt plan

Kommunal verksamhet

2020

Tekniska nämnden

Kommunal verksamhet

11

Pågående enligt plan
Förnybara bränslen – persontransporter

Pågående enligt plan

Kommunal verksamhet

2020

Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden

Kommunal verksamhet

12

Pågående enligt plan
Förnybara bränslen/el – kommunala fordon/maskiner

Pågående enligt plan

Kommunal verksamhet

2025

Barn- och utbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Kommunal verksamhet

13

Pågående enligt plan
Bra cykelparkering - kommunala arbetsplatser

Pågående enligt plan

Kommunal verksamhet

2022

Tekniska nämnden

Engagera flera

14

Genomfört enligt plan
Kampanj - hållbar stadsutveckling

Genomfört enligt plan

Engagera flera

2019

Stadsbyggnadsnämnden

Engagera flera

15

Pågående med avvikelse
Nytt program för hållbart resande

Pågående med avvikelse

Engagera flera

2019

Kommunstyrelsen

Engagera flera

16

Genomfört enligt plan
Fler resfria möten

Genomfört enligt plan

Engagera flera

2021

Barn- och utbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Engagera flera

17

Pågående enligt plan
Färre tjänsteresor med egen bil

Pågående enligt plan

Engagera flera

2020

Barn- och utbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Målområde PHU.13
Senast ändrad: 2021-12-22