search
Sök
menu
Meny

Lägre radonhalt i bostäder

Radonhalten i alla bostads- och hyresrätter år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft. (Nationellt/regionalt miljömål)

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Radon kan inte uppfattas av våra sinnen utan måste mätas. Höga halter av radon i bostadsluften utgör en hälsorisk och därför finns ett gränsvärde satt till 200 bequerel. Radon kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet.

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnås Målet bedöms inte kunna uppnås

Målet bedöms inte kunna uppnås inom utsatt tid. Resursbrist är en bidragande orsak. Ytterligare en orsak är att processen för fastighetsägarna med att vidta åtgärder för att sänka förhöjda radongashalter och därefter göra nya mätningar som visar på om åtgärderna haft avsedd effekt, tar lång tid.

Inga särskilda uppdrag planeras för att uppnå målet.

Mål PHU.8.2
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt:
Lokala målområden