search
Sök
menu
Meny

Förtätning - tätorter

I diagrammen redovisas hur täta (invånare per ytenhet) olika tätorter är i kommunen. Nyckeltalet visar i första hand en jämförelse över tiden för varje enskild tätort istället för en jämförelse mellan tätorterna (välj tätort i diagrammet). Detta eftersom det i olika tätorter ingår olika mycket industriområden och övriga ytor där det inte finns bostäder. Som framgår av diagrammen har olika tätorter både stigande och sjunkande trender. Kommunens tätorter blir alltså både tätare och glesare . Tyvärr har definitionen av tätortsgräns ändrats fr.o.m. 2015 vilket innebär att det värdet inte är helt jämförbart med tidigare värden.

Förtätning - tätorter

Datakälla: SCB

Kommentar

Definitionen av var tätortsgräns ska dras har ändrats mellan 2010 och 2015 vilket innebär att 2015 års värde inte är jämförbart med övriga värden.

Indikator PHU.8.1.2
Senast ändrad: 2021-06-30
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål