search
Sök
menu
Meny

Risker och sårbarhet

Foto: Christina Lindqvist
Foto: Christina Lindqvist

Det finns många olika risker som kan inverka negativt på en långsiktigt hållbar miljö. Många av dem hanteras i andra dokument och inom olika specifika arbetsområden. Hör fokuseras i första hand på risk- och sårbarhetsarbete med koppling till miljöpåverkan. Ett prioriterat område är att förebygga och begränsa konsekvenserna av förväntade klimatförändringar. Det riskförebyggande arbetet bygger på att först öka kunskapen om riskerna för att sedan arbeta med skadeförebyggande och skadebegränsande åtgärder.

Indikatorer

Olyckor med miljöpåverkan

IndikatorPHU.11.1

Antal olyckor med miljöpåverkan (farligt ämne, släckvatten eller rök).

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2016
Senaste värdet: 7 2020
Målområde PHU.11
Senast ändrad: 2021-06-30