search
Sök
menu
Meny

Miljömärkta skolor

Andelen förskolor och skolor med miljöcertifiering (Grön Flagg, Miljödiplomering eller liknande) ska öka från 33 % (67 st) 2015 till 50 % (100 st) senast 2020 i Jönköpings kommun som geografiskt område.

En miljöcertifiering är ett intyg på att förskolan eller skolan arbetar aktivt för en hållbar utveckling inom miljöområdet. Grön Flagg utgör ett pedagogiskt stöd för att bedriva systematiskt miljöarbete i förskolor och skolor. Miljödiplomering av förskolan/skolan eller anslutning till Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling är andra sätt att arbeta för en miljömässig hållbar utveckling inom förskola och skola.

Målbedömning: Målet har inte uppnåtts Målet har inte uppnåtts

Indikatorer

Miljöcertifierade skolor och förskolor

IndikatorPHU.14.3.1
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 12 %2020
Mål PHU.14.3
Senast ändrad: 2021-07-16
Ansvarig organisation:
  • Barn- och utbildningsnämnden
Delansvarig:
  • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Kontakt:
Lokala målområden