search
Sök
menu
Meny

Miljöledningssystem

Antalet företag i kommunen som är certifierade enligt ISO 14001 eller miljödiplomerade har ökat stadigt under många år men en stagnering kan konstateras sedan 2012. Certifierade/miljödiplomerade verksamheter bidrar förhoppningsvis till att produktionen i kommunen sker på ett hållbart sätt.

Antal arbetsställen i Jönköpings kommun som är certiferade enligt ISO 14001 eller miljödiplomerade.

Datakälla: www.certifiering.nu, Jönköpings kommun

Kommentar

I Jönköpings kommun finns många företag. För att aktivt arbeta med miljöfrågorna i ett företag utgör miljöledning ett viktigt instrument. I större företag och tillverkande industri används ofta ISO 14001, en internationell miljöledningsstandard, medan miljödiplomering är mer anpassat för mindre företag och organisationer.
Beträffande ISO 14001 redovisades före 2010 inga verksamheter som hade huvudkontor utanför kommunen. Om ett företag nu har flera anläggningar inom kommunen redovisas varje anläggning för sig. Det innebär alltså att antalet certifierade företag enligt ISO 14001 som redovisas i statistiken har ökat av båda dessa skäl.

Indikator PHU.14.1
Senast ändrad: 2021-06-30
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden