search
Sök
menu
Meny

Miljödiplomerade kommunala verksamheter

I Program för hållbar utveckling - miljö finns mål att andelen kommunanställda som omfattas av miljödiplom (undantaget skolor och förskolor) ska uppgå till minst 75 % 2020.

Andel kommunanställda (årsarbetare) som omfattas av miljödiplom (exkl. skolor och förskolor).

Kommentar

Huvudanledningen till att andelen minskat kraftigt 2016/2017 är omstruktureringar inom förvaltningar som bidragit till avstannande arbete. Kultur och Fritid och utbildningsförvaltningen har återupptagit arbetet medan socialförvaltningen har beslutat att för tillfället inte arbeta med miljödiplomering.

Indikator PHU.14.6
Senast ändrad: 2021-06-30
Kontakt: