search
Sök
menu
Meny

Miljöcertifierade skolor och förskolor

Kommunen har som mål att 50 % av skolorna i kommunen ska ha någon form av miljöcertifiering senast 2020. En miljöcertifiering är ett intyg på att förskolan eller skolan arbetar aktivt för en hållbar utveckling inom miljöområdet.
Stiftelsen Håll Sverige Rent erbjuder ett system som kallas Grön Flagg. Grön Flagg är ett verktyg för alla pedagogiska verksamheter som vill arbeta med hållbar utveckling i såväl undervisning som daglig drift. Med mål och aktiviteter som skolan/förskolan själv bestämmer blir det lätt att lyckas och utvecklas.
Skola för hållbar utveckling är en annan nationell utmärkelse för förskolor och skolor som tillkom 2004 och ersatte den tidigare utmärkelsen Miljöskola. En Skola för hållbar utveckling jobbar med ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling och integrerar arbetet i undervisningen. De verksamheter som uppvisar kontinuitet i detta arbete med tydlig koppling till styrdokumenten uppfyller också kraven för att få utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.
Miljödiplomering är ett gediget men ändå enkelt miljöledningsystem som verksamheten kan bygga upp sitt systematiska miljöarbete runt.

Miljöcertifierade skolor och förskolor

Datakälla: Jönköpings kommun

Kommentar

Antalet skolor och förskolor som är certifierade har minskat under 2020.
Det är osäkert vad som har orsakat minskningen, men trenden är liknande i hela landet.

Indikator PHU.14.3
Senast ändrad: 2021-07-16
Kontakt: