search
Sök
menu
Meny

Miljöcertifierad kommunal verksamhet

Andel kommunanställda som omfattas av miljödiplom (undantaget skolor och förskolor) ska vara minst 75 % senast 2020.

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnås Målet bedöms inte kunna uppnås

Indikatorer

Miljödiplomerade kommunala verksamheter

IndikatorPHU.14.5.2

Andel kommunanställda (årsarbetare) som omfattas av miljödiplom (exkl. skolor och förskolor).

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 13 %2019
Mål PHU.14.5
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Socialnämnden
  • Stadsbyggnadsnämnden
  • Tekniska nämnden
  • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  • Äldrenämnden
Kontakt:
Lokala målområden