search
Sök
menu
Meny

Ekologiskt odlad åkermark

Elev studerar matte
Foto: Christina Lindqvist

Andelen ekologiskt odlad åkermark i kommunen. Ekologiskt odlad åkermark omfattar arealer omställd åkermark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007.

Nationellt inriktningsmål
Regeringens inriktningsmål är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030.

Andel ekologiskt odlad åkermark

Datakälla: Jordbruksverket via Kolada
Indikator PHU.14.7
Senast ändrad: 2021-06-30
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål