search
Sök
menu
Meny

Ekologisk åker-/betesmark

Ekologisk produktion av livsmedel är skonsammare för växter och djur, bland annat för att bekämpningsmedel och konstgödsel inte används. Genom ekologisk odling utarmas inte jorden och en långsiktig livsmedelsproduktion säkerställs därmed. Andelen ekologisk åker/betesmark är lägre i Jönköpings kommun jämfört med genomsnittet för Sverige. Detta gäller i synnerhet andelen ekologisk betesmark.

Andel ekologisk åker-/betesmark.

Kommentar

Med ekologisk avses regler enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.

Indikator PHU.14.4
Senast ändrad: 2021-06-30