search
Sök
menu
Meny

Produktion

Elev studerar matte
Foto: Christina Lindqvist

Varor och tjänster ger upphov till olika typer av miljöpåverkan genom sin livscykel: från design, råvaruutvinning och produktion till användning och slutgiltigt omhänder-tagande, inklusive transporter i alla led. Ett hållbart jord- och skogsbruk är en viktig grund i varuproduktionen. Exempel på miljöproblem som kan kopplas samman med produktion och konsumtion av varor och tjänster är utarmande av naturresurser och biologisk mångfald, klimatpåverkan och utsläpp av kemikalier.

Kommunen har som vision att vara en god förebild i miljöarbetet. Vi arbetar därför löpande med att på olika sätt förbättra verksamheten för att minska den totala miljöpåverkan. Detta gäller både den egna verksamheten och verksamhet/produkter som handlas upp. Vi arbetar även för att fler verksamheter ska arbeta systematiskt med sina miljöfrågor genom olika slags miljöcertifieringar. Exempel på sådan utåtriktad verksamhet är miljödiplomering som är ett ledningssystem som Jönköpings kommun erbjuder och som lämpar sig väl för mindre företag, tjänsteföretag och offentliga verksamheter. Miljödiplomering används även i kommunal verksamhet. I skolor används bl.a. Grön Flagg som är speciellt utvecklat för förskolor och skolor av Stiftelsen Håll Sverige Rent. Skola för hållbar utveckling är en annan nationell utmärkelse för skolor och förskolor.

Uppdrag Status Kategori Slutår Ansvar

Kommunal verksamhet

1

Pågående med avvikelse
Skolskogar 2

Pågående med avvikelse

Kommunal verksamhet

2025

Barn- och utbildningsnämnden, Tekniska nämnden

Kommunal verksamhet

2

Genomfört enligt plan
Utomhuspedagogik

Genomfört enligt plan

Kommunal verksamhet

2018

Barn- och utbildningsnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Kommunal verksamhet

3

Genomfört enligt plan
Underhåll och reparation

Genomfört enligt plan

Kommunal verksamhet

2019

Tekniska nämnden

Kommunal verksamhet

4

Pågående enligt plan
Nybyggnation och större ombyggnation

Pågående enligt plan

Kommunal verksamhet

Tekniska nämnden

Kommunal verksamhet

5

Genomfört enligt plan
Fuktsäkrad byggnation

Genomfört enligt plan

Kommunal verksamhet

2021

Tekniska nämnden

Kommunal verksamhet

6

Pågående med avvikelse
Nätverksträffar - hållbart byggande

Pågående med avvikelse

Kommunal verksamhet

Tekniska nämnden

Målområde PHU.14
Senast ändrad: 2021-12-22