search
Sök
menu
Meny

Utsläpp av partiklar, totalt

Foto: Christina Lindqvist
Foto: Christina Lindqvist

Totala emissioner av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska området.

Utsläpp till luft av PM2.5, totalt.

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen via Kolada
Indikator PHU.2.12
Senast ändrad: 2021-06-30
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål