search
Sök
menu
Meny

Utsläpp av kväveoxider, totalt

Foto: Christina Lindqvist
Foto: Christina Lindqvist

Totala emissioner av kväveoxider (NOx) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska området.

Utsläpp av kväveoxider, totalt

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen via Kolada
Indikator PHU.2.11
Senast ändrad: 2021-06-30
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål