search
Sök
menu
Meny

Lägre partikelhalt i luft

Senast 2020 ska halten:

  • partiklar (PM2,5) < årsmedelvärdet 10 µg/m³ och dygnsmedelvärdet 25 µg/m³ .
  • partiklar (PM10) < årsmedelvärdet 15 µg/m³ och dygnsmedelvärdet 30 µg/m³. (Nationellt mål)

Partiklar är den luftförorening som orsakar störst hälsoproblem i svenska tätorter. Studier har visat att höga partikelhalter i luften leder till en ökad sjuklighet/dödlighet i lungsjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar.Partiklar (PM10 = partiklar <10 µm) uppstår vid förbränningsprocesser men bildas också vid slitage av vägbanan, främst då dubbdäck används.

Målbedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Indikatorer

Partiklar

IndikatorPHU.2.1.1

Partiklar

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 15,68 µg/m32019

Partiklar - bakgrundsnivå

IndikatorPHU.2.1.3

Partiklar - bakgrundsnivå (årsmedelvärde)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 11,54 µg/m32019
Mål PHU.2.1
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt:
Lokala målområden