search
Sök
menu
Meny

Lägre halt kvävedioxid i luft

Senast 2020 ska halten av kvävedioxid inte överstiga 20 µg/m³ luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 60 µg/m³ luft beräknat som timmedelvärde (98-percentil). (Nationellt mål).

Kväveoxider kan orsaka allergiska reaktioner, ge besvär i luftvägarna och minska motståndskraften mot t.ex. infektionssjukdomar. Den kan också leda till att astmatiska besvär förvärras. Kvävedioxid bildas i samband med olika förbränningsprocesser. Den främsta källan till kvävedioxid i luften i centrala Jönköping är trafiken.

Målbedömning: Målet bedöms inte kunna uppnås Målet bedöms inte kunna uppnås

Indikatorer

Kvävedioxid

IndikatorPHU.2.2.1

Kvävedioxid

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 22,3 µg/m32019

Kvävedioxid - bakgrundsnivå

IndikatorPHU.2.2.2

Kvävedioxid - bakgrundsnivå (årsmedelvärde)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 16 µg/m32010
Mål PHU.2.2
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Lokala målområden