search
Sök
menu
Meny

Kvävedioxid

Följande mål och miljökvalitetsnormer gäller:
Årsmedelvärde: MKN 40, Mål 20
Antal dygn >60 µg/m3: MKN 7
Timmedelvärde: Mål 60.
Miljömålet för årsmedelvärdet uppnåddes första gången 2017. Miljökvalitetsnormen har överskridits under 2010 vilket rapporterades till Naturvårdsverket som dock gjorde bedömningen att det förmodligen berodde på den långa och kalla vintern som inneburit fler kallstarter och sämre luftomsättning och att ett åtgärdsprogram för kvävedioxid därför inte behövde upprättas.

Kvävedioxid

Mätområde Datum Värde (µg/m3)

0

årsmedelvärde, ug/m3

2003

22

1

årsmedelvärde, ug/m3

2004

24

2

årsmedelvärde, ug/m3

2005

25

3

årsmedelvärde, ug/m3

2006

22

4

årsmedelvärde, ug/m3

2007

21

5

årsmedelvärde, ug/m3

2008

21

6

årsmedelvärde, ug/m3

2009

25

7

årsmedelvärde, ug/m3

2010

30

8

årsmedelvärde, ug/m3

2011

22

9

årsmedelvärde, ug/m3

2012

25

10

årsmedelvärde, ug/m3

2013

24

11

årsmedelvärde, ug/m3

2014

21,4

12

årsmedelvärde, ug/m3

2015

21,4

13

årsmedelvärde, ug/m3

2016

22,8

14

årsmedelvärde, ug/m3

2017

20,22

15

årsmedelvärde, ug/m3

2018

21,9

16

antal dygn > 60 ug/m3

2003

2

17

antal dygn > 60 ug/m3

2004

0

18

antal dygn > 60 ug/m3

2005

2

19

antal dygn > 60 ug/m3

2006

2

20

antal dygn > 60 ug/m3

2007

3

21

antal dygn > 60 ug/m3

2008

0

22

antal dygn > 60 ug/m3

2009

3

23

antal dygn > 60 ug/m3

2010

11

24

antal dygn > 60 ug/m3

2011

3

25

antal dygn > 60 ug/m3

2012

4

26

antal dygn > 60 ug/m3

2013

4

27

antal dygn > 60 ug/m3

2014

0

28

antal dygn > 60 ug/m3

2015

2

29

antal dygn > 60 ug/m3

2016

4

30

antal dygn > 60 ug/m3

2017

1

31

antal dygn > 60 ug/m3

2018

0

32

timmedelvärde, ug/m3

2003

62

33

timmedelvärde, ug/m3

2004

67

34

timmedelvärde, ug/m3

2005

70

35

timmedelvärde, ug/m3

2006

69

36

timmedelvärde, ug/m3

2007

67

37

timmedelvärde, ug/m3

2008

63

38

timmedelvärde, ug/m3

2009

75

39

timmedelvärde, ug/m3

2010

86

40

timmedelvärde, ug/m3

2011

73

41

timmedelvärde, ug/m3

2012

78

42

timmedelvärde, ug/m3

2013

75

43

timmedelvärde, ug/m3

2014

62

44

timmedelvärde, ug/m3

2015

68,3

45

timmedelvärde, ug/m3

2016

72,5

46

timmedelvärde, ug/m3

2017

64,3

47

timmedelvärde, ug/m3

2018

70,7

Datakälla: Jönköpings kommun (Kungsgatan)

Kommentar

Det finns miljökvalitetsnorm (MKN) och nationella miljömål som reglerar luftkvaliteten. Normen är en miniminivå som måste klaras och miljömålen är mer ambitiösa.

Indikator PHU.2.3
Senast ändrad: 2019-09-03
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål