search
Sök
menu
Meny

Dubbdäcksanvändning

Vinterdäcken påverkar luften vi andas. Ett problem som uppmärksammats på senare år är att dubbdäck river loss slitagepartiklar från vägbanan. Dessa partiklar är mikroskopiskt små och kan följa med luften vi andas in. Flera studier visar att dubbdäcken river loss många gånger fler partiklar än dubbfria vinterdäck.

Andel fordon i centrala Jönköping som använder dubbdäck

Datum Värde (%)

0

2008

60

1

2009

59

2

2010

57

3

2011

64

4

2012

59

5

2013

60

6

2014

60

7

2015

62

8

2016

62

Datakälla: Miljökontoret

Kommentar

Nyckeltalet följs upp genom årlig (t.o.m. 2016) dubbdäcksräkning på parkeringar i centrala Jönköping i december.

Indikator PHU.2.5
Senast ändrad: 2019-09-03
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål